Testo 435
Testo 435 multiparametru mērītājs

Daudzparametru mērīšanas aparāts, kas paredzēts gaisa plūsmas, gaisa mitruma, temperatūra, apgaismojuma (luksi), CO2, spiediena mērīšnai. Mērījuma datus ir iespējams uz vietas izdrukāt ar Testo printeri.

Aparātam ir vairākas modifikācijas 435-1, 435-2, 435-3 un 435-4.

Par pievienojamajām zondēm interesēties atsevišķi.

Tehniskie parametri:
Svars: 428 g
Izmērs: 225 x 74 x 46 mm
 
 Print