Gamma Check A

Gamma Check A Geigera skaitītājs kopējā radioaktīvā starojuma mērīšanai ar akustisku trauksmes signālu un akustisku impulsu skaitītāju.

Starojums: 0.01...999.9 µSv/h ± 10%

Dozimetra laiks: iestatāms no 6 h līdz 48 h ar soli 6 h

Dozimetra trauksme: iestatāma no 0.10 līdz 50.0 µS

Dozas vidējās vērtības mērījumi: iestatāmi no 30 s līdz 180 s ar soli 30 s

LCD displejs

Barošana: 9V blokbaterija ( Krona )

Izmēri: 180x86x45 mm

Svars: 150 g

 Print