Print   
 Temperatūras sensori
Lapa  1 / 1 
GTF 401
Pt100 temperaturas sensors
0602.2492
Izturigs partikas sensors ar specialu rokturi (IP65) un kabeli
GES 500
Ieduramais sensors mikstiem materialiem
GTF 2000
Pt1000 sensors gaisa temperaturas merišanai
120746
Temperaturas sensors
GES 900
Ieduramais sensors
GTF 175
Pt1000 sensors mikstiem materialiem un škidrumiem
120745
Temperaturas sensors
GTF 1200
Iegremdejams sensors augstam temperaturam
GLF 175
Pt1000 sensors gaisa temperaturas merišanai
120744
Temperaturas sensors
GOF 200 HO
Virsmas sensors
GES 175
Pt 1000 ieduramais temperaturas sensors
GTF 900/300
Iegremdejams sensors škidrumiem un gazem
GOF 130
Virsmas sensors
GOF 175
Pt1000 virsmas sensors
GTT 301000
Sensors mikstiem materialiem
GOF 500
Universals – virsmas, iegremdejams, gaisa, dumu un gazu sensors
TF-10
Temperaturas sensors
GTT 30500
Sensors mikstiem materialiem
GKF 125
1,25m garš iegremdejamais sensors
MD 3033
Iegremdejams sensors ar plakanu galu
GTE 130 OK
Sensors mikstiem materialiem un škidrumiem
GTL 130
Sensors gaisa temperaturas merišanai
MD 3022
Iedurams sensors ar konisku galu
GTT 30150
Temperaturas sensors
0602.1293
Udensizturigs ieduramais sensors
MD 3021
Iegremdejams sensors ar plakanu galu
GTZ 300
Knaiblu sensors
0602.1793
Temperaturas sensors
K-tipa sensori
K-tipa temperaturas sensors, dažadu garumu
Lapa  1 / 1  
 Print